Koncem června 2001 vyšla dlouho očekávaná kniha Dr. Michala Koláře Bolest šikanování (brož., 272 s., ISBN 80-7178-513-X). Lze si ji objednat v nakladatelství Portál, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, tel.: 02/830 28 203, fax: 02/830 28 208, e-mail: obchod@portal.cz. Zakoupit si ji lze v knihkupectvích Portálu v Praze, v Brně a v Bratislavě.

Šikana a další formy násilí a porušování základních lidských práv jsou nemocí, která postihuje velké množství škol, výchovných zařízení, vojenských útvarů, pracovišť. Z novinových článků se občas dozvíme o krajních projevech - sebevraždách obětí, těžkých ublížení na zdraví ... Jsme proti tomu bezbranní? Mnoho učitelů a rodičů našlo praktickou pomoc v knize Skrytý svět šikanování ve školách, jejíž dvě vydání byla rychle rozebrána. Zkušený autor ji přepracoval a obohatil o nové poznatky a zkušenosti. Ukazuje, odkud se šikana bere, jak rozpoznat oběti i identifikovat pachatele šikany v dětském kolektivu, a především jak šikaně předcházet, jak jednat v krizových situacích i jak dlouhodobě léčit dětské skupiny, v nichž šikana propukla. Text je doplněn řadou příkladů a příběhů z praxe i diagnostickými nástroji a vzory informačních materiálů pro děti.

Cílová skupina: Učitelé, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, sociální pracovníci, studenti pedagogiky, rodiče.

Autor: Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, se zabývá problematikou šikanování déle než dvacet let. Působil v oblasti ústavní a náhradní rodinné péče, v současné době vede pedagogicko-psychologickou poradnu, přednáší studentům sociální pedagogiky a spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikany. Autor řady publikací o sociopatogenních jevech.