Michal Kolář
Nová cesta k léčbě šikany

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody k jejímu řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování. Ta se liší od přístupu k řešení konkrétních případů šikany ve světě a je pozitivním posunem v boji proti tomuto destruktivnímu fenoménu. Nepracuje se zde s obecnými a zdánlivě snadnými návody. Jejím základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Přihlíží také k dalším indikačním kriteriím, například k síle a typu zakrývajícího a protiúzdravného systému. Správnost této cesty potvrzují i mimořádné výsledky Hradeckého školního programu proti šikaně, jehož podstata je v knize popsána.
Autor nabízí čtenářům kromě vlastní léčby šikany rovněž ucelené informace o školním šikanování a to i o nových skutečnostech jako je kyberšikana, šikana učitelů a projevy šikanování v mateřských školách. Poskytuje užitečnou reflexi léčby šikany u nás a ve světě. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Autor navazuje na svou úspěšnou knihu Bolest šikanování, která se stala učebnicí na vysokých školách a zároveň si získala zájem široké veřejností.


Cílová skupina: učitelé, vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci, rodiče, studenti pedagogiky

Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, se dlouhodobě zabývá školním šikanováním. Vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu tohoto destruktivního fenoménu. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách (1997, 2000) a Bolest šikanování (2001, 2005). Spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikany.