Poplachový plán u výbuchu brutální šikany (1)
Co tedy máme dělat, když se v našich podmínkách provalí školní "lynčování"? Uvedeme některé zkušenosti z naší praxe a výcvikových kursů, které děláme pro pedagogy a další odborníky v "první linii". Má doporučující charakter a zahrnuje tři části - první kroky pomoci, přípravu a vlastní vyšetřování.

První kroky pomoci:
zvládnout vlastní šok, zastavit skupinové násilí a poskytnout nejnutnější pomoc oběti.

Citujme z jednoho z popsaných případů: "...Nakonec zůstal ležet pokálený a pomočený, bez hnutí. S vnitřním zraněním byl odvezen do nemocnice. Nikdo nevěděl, co se stalo. Snad nejvíc šokovaná a zmatená byla třídní učitelka ..."

Podstatným společným rysem popsaného a jemu podobných případů je totální bezmoc pedagoga! Člověk, který se stane náhodným svědkem obnaženého brutálního násilí, má šok. Vidět tváří v tvář, jak běsnící skupina žáků kope do svíjejícího se spolužáka, vede k alarmování nejsilnějších obranných reakcí, které máme. O jaké obranné mechanismy se může jednat? V takových případech ohrožení, děsivého zážitku jsme se při rekonstrukci podobných případů setkali s rozmanitými reakcemi. Vesměs byly chybné a pro oběť bolestivé. Ty nejčastější uvedeme:

Chaos a únik

Dojde k bouřlivému duševnímu, někdy i tělesnému otřesu a naprostému zmatku. Bezprostředně následuje útěk ze třídy, často doprovázený nějakým výkřikem, např. "Bože, co se tu děje ..."

Regrese

Pedagog upadne do bezmoci malého dítěte, které naprosto neví, co má dělat, a volá na pomoc své mocnější kolegy (např. "pomozte mi někdo ...").

Popření

V popředí je utkvělá myšlenka "To se mně nemohlo stát", "To není pravda". Učitel se obrátí a odejde si něco vyřídit.

Bagatelizace

Učitel závažnost situace zlehčí, pronese např. "Tak nechte toho kočkování, začíná výuka ..."

Obviňování oběti (pozor, je velmi časté!)

Vina se přenese na oběť, učitel prohlásí: "Karle, ty zase provokuješ ..."

Egocentrické ublížení

Pedagog propadne sebelítosti a výčitkám (např.: "Co jste mi to udělali, vám je jedno, že jsem nešťastná ...")

Autoritativní, suverénní postoj

Jde o "pseudosiláckou reakci", doslovně vypadá např. následovně: "No tak, co se tu děje! Okamžitě do lavice, nebo vás srovnám do latě ..."

Agrese

Dojde k impulsivnímu a nekontrolovatelnému jednání. Pedagog vrazí jednomu z agresorů facku.

Sevření strachem

Dojde k úleku a provalení "stuporózního" strachu, učitel se nemůže pohnout.

Nejlepší ze všech řešení: láska, soucit, odvaha

Jednání, které mělo zcela zázračný účinek, nezávisle na sobě předvedlo několik žen v roli pedagoga. Lze ho popsat přibližně následovně: "Bože, Josefe, co ti to udělali." Učitelka si klekla k oběti a objala ji, hladila ji po vlasech a čele ... "Kde tě to bolí?" ... Zjišťovala, zda je oběť zraněna. Něco se zlomilo. Napřená agrese ochabla, zůstala v polovině cesty ... Oběť prožila úžasný pocit záchrany, bezpečí ...

Toto vztahování "pedagoga" k člověku v krajní nouzi vidíme jako to pravé. Co je zapotřebí k tomu, abychom to dokázali? V prvé řadě musíme mít soucit s utrpením bližního a vidět ho. Nutná je ale i notná dávka sebedůvěry k překonání prvního pocitu bezmoci. Možná jde o napření agresivní energie v nás do pozitivní moci ...

Jistě mohou být situace, kde to takhle přesně nepůjde. Hlavně kvůli riziku, že násilníci nemusí agresi v transové atmosféře okamžitě zastavit. Učitel, který se vrhne přímo k oběti, může být setrvačně udeřen. Nějaký dostupný účinný způsob k zastavení násilí se však musí najít. Například mladá kantorka si zavolá ku pomoci zkušeného učitele z vedlejší třídy. Teprve potom ona sama s obětí pracuje. Otázkou zůstává, jaký způsob je přiměřený.

Z právního hlediska je důležitá podstatná okolnost - zásah učitele je nutnou obranou oběti, která se nachází v ohrožení života. Tak je nutné jednání posuzovat. Prakticky to znamená to, že když učitel například razantněji odtrhne agresora od oběti a on spadne a poraní se, potom sice dojde k prošetření, ale není zahájeno trestní řízení.