Poplachový plán u výbuchu brutální šikany (2)

Po překonání vlastního šoku a bezprostřední záchraně oběti je nutné pokračovat v poplachové činnosti a zorganizovat podmínky pro vyšetřování. Prakticky to znamená udělat čtyři věci:

1. Zalarmovat pedagogy na poschodí a domluvit se s nimi o spolupráci při vyšetřování.

Podobné situace jsou natolik závažné, že je na místě, aby učitelé přerušili vyučování a domluvili se, kdo a co bude dělat. Osvědčilo se pověřit někoho ze žáků dozorem ve třídě, ze které učitel odešel na pomoc kolegovi. Podstatné je, aby pedagog, který šikanování odhalil, nenechal žáky ani na chvíli bez dozoru.

Předpokládá se, že koordinátorem vyšetřování bude v běžných školách výchovný poradce, který by měl být specialistou na první pomoc při šikanování.

2. Zabránit domluvě na křivé skupinové výpovědi.

Nejjednodušší způsob, jak zabránit domluvení a ovlivnění svědků, je zajistit průběžné hlídání celé třídy, ve které "lynčování" proběhlo, některým z učitelů. Ten žákům nedovolí komunikovat mezi sebou a v rámci možností s nimi realizuje nějaký program. Uvažovat lze i o rozdělení třídy do malých skupinek a jejich rozmístění do volných kabinetů ...

3. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti.

a) V případě vážnějšího zranění žáka okamžitě zavoláme záchranku. Potom co nejdříve informujeme rodiče oběti.

b) Neprojevuje-li oběť známky zranění, poskytneme ji podpůrnou péči. Především se snažíme utišit její panickou hrůzu ze zabití a pokoušíme se navodit pocit bezpečí a ochrany. Je-li to možné, krátce se oběti zeptáme, co se ve třídě stalo a kdo ji ublížil. Použijeme otázky ke zmapování vnějšího obrazu šikanování. Pro jistotu vždy zabezpečíme co nejrychlejší posouzení zdravotního stavu lékařem. Návazně potom zprostředkujeme psychoterapeutickou pomoc (např. v pedagogicko-psychologické poradně).

4. Ohlásit celou věc policii.

Důležitou věcí, a to hned na počátku, je nahlášení brutálního násilí policii. Je to oznámení trestného činu (viz např.: Choděra, O šikanování z hlediska práva, příloha Skrytý svět šikanování ve školách) a to je naše občanská povinnost. Doporučujeme se obrátit nikoliv na místní pobočku, ale na kriminální policii, kde jsou zřízeny funkce specialistů pro mládež. Pro výchovnou pomoc je ale zásah policie málo významný, neboť její činnost jde prakticky mimo školu. Výsledky svého šetření nikomu z vedení školy nesděluje, nemá to ve svých povinnostech. Nezřídka případ po krátké době uzavře pro nedostatek důkazů. Vede k tomu především neodborný postup, který zhorší již tak mimořádně náročnou situaci v zařízení.