Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého V Olomouci

 

Česká pedagogická  společnost v Olomouci

                                              

a

 

celostátní sdružení Společenství proti šikaně

 

 

pořádají

a

dovolují si Vás pozvat na

 

 

 

 

1.   celostátní konferenci

ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konanou

 

 

dne 30. března 2004

od 10,00 do 16,30

 

v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. č. 5, Olomouc

 

PROGRAM SETKÁNÍ

 

 

      Zahájení (profesor Miroslav  Chráska)

Úvodem k tématu, dopis ředitele Mezinárodní observatoře násilí ve školách profesora Erica Debarbieux (Michal Kolář)

            Vystoupení zahraničních hostů

Profesorka Magdalena Kohout (členka Evropské a mezinárodní observatoře násilí ve školách v Bordeaux, Francie): Informace o mezinárodním výzkumném projektu

     

       Referáty

1.      Zaslouží si to – provokuje (Renáta Ježková)

2.      Zpověď oběti šikanování a její matky (Tomáš Petrůj, Helena Petrůjová)

3.      Pohled ředitele Klánovické ZŠ na šikanování (Michal Černý)

4.      Český speciální školní program proti šikanování (Michal Kolář)

5.      Zkušenosti kateder pedagogiky PdF UP Olomouc a PdF UHK v přípravě studentů pro prevenci šikanování (Antonín Bůžek, Iva Juráčková)

6.      Právní aspekty šikanování (Jan Michalík)

            PANELOVÁ DISKUSE

 

7.      Proč vzniklo občanské sdružení Společenství proti šikaně? (Vlaďka Kožuriková)

8.      Šikana v ZŠ z pohledu rodičovské veřejnosti (Petříková Emilie)

9.      Zkušenosti z péče PPP Vyškov o oběti a agresory šikanování (Martina Pospíšilová)

10.  Místo a role SVP v prevenci šikanování (Jan Kaše)

11.  Zkušenosti SVP Hradec Králové z projektu Bezpečná třída (Martin Holeček, René Hůlek)

12.  Dramatoterapie jako prevence proti šikanování u mladšího školního věku (Iva Zilcherová)

13.  Policie a šikanování (Jitka Dolejšová, Marta Vlachová, Dagmar Žáková)

PANELOVÁ DISKUSE

            ZÁVĚR

 

    Příspěvky do sborníku

            O šikaně ve výchově mezinárodně (Břetislav Hofbauer), Šikana jako sociálně pedagogický problém (na 2. stupni ZŠ (Alan Navrátil), Agresivita a  šikanování mezi středoškoláky – prevence a řešení (Barbara Golasiková), Linka důvěry nechala šikanovaného žáka na holičkách (Jakub Čaněk), Šikana mezi žáky na 2. stupni ZŠ (Marie Pemčáková)

   

Za spolupořádající organizace se na vaši účast těší

 

Prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

vedoucí katedry pedagogiky s celoškolskou působností

Antonín Bůžek,Ph.D.

předseda pobočky ČPdS v Olomouci

Dr. Michal Kolář

předseda celostátního sdružení Společenství proti šikaně

 

 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 

Datum a doba konání

30.3. 2004, od 10,00 do 16,30 hod., prezence od 9,00 do 9,45 hod.

Místo jednání

Aula PdF UP, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc

Doprava

Od hlavního nádraží v Olomouci tramvají č. 2,4,6 na Žižkovo náměstí (2. stanice).

Účastnický poplatek

100 Kč,- (finanční podpora pro vydání sborníku) bude možné uhradit před zahájením konference v hotovosti při prezentaci

Stravování

Není zajištěno, k dispozici je prodejna na fakultě a další stravovací možnosti v blízkém okolí

Přihlášky

písemně nebo e-mailem do 23.3. 2004 na adresu

Mgr. Vladimíra Loukotová

Pedagogická fakulta UP

Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Žižkovo náměstí 5

771 40 Olomouc

tel. 585635164

e-mail: vladimiral@seznam.cz

Další kontakt na organizátory

tel. 585635153 Antonín Bůžek, Ph.D.

737436120 dr. Michal Kolář

Pokyny pro psaní příspěvků

Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1, neodlišovat nadpis velikosti ani typem písma.

Struktura: Název příspěvku, jméno a příjmení autora bez titulů, klíčová slova, anotace česky, vlastní text v rozsahu maximálně 6 normostran, celé jméno vč. titulů a kontaktní adresa (i e-mailová) autora.

Příspěvek bude přijat u zápisu jednou na disketě a jednou vytištěný. 

Příspěvky je nutno dodat v požadovaném termínu, jinak nebude možno je zařadit do sborníku. Děkujeme.

Poznámka:

Je nutno akceptovat program konference. Případné další příspěvky budou zařazeny do sborníku, k jejich presentaci bude však možnost pouze v panelové diskusi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA 1. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ

 

Jméno, příjmení, titul  účastníka: ……………………………………………………………

Adresa pro korespondenci: …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………...  E-mail:  ………………………………………

Pracoviště:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Funkce:……………………………………………………………………………………….

Název příspěvku ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Stručná anotace: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

 

stažení informací ke konferenci ve formátu *.rtf