Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
(Č.j. MŠMT- 22294/2013-1)

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Čj.: 28 275/2000-22)

Šikana z právního hlediska