Prevence šikanování ve školách - modulový kurz

 

Kurz č.:  6-485-05

Lektor:  Dr. Michal Kolář  (etoped a psychoterapeut)

Termín:  1. března, 8. března, 5. dubna a 31. května 2005

Čas:   9.30 – 16. 30 hodin

Místo:  Wilsonovo středisko, Tržiště 13, Praha 1 (dům pod Velvyslanectvím

             USA)

Poplatek: 1 400,- Kč 

Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, metodici prevence, výchovní poradci

 

Výcvikový kurz probíhá komunitní formou a skládá se ze 3 modulů:

a) Základní výcvikový kurz - první pomoc při šikanování

Praktické zvládnutí metod první pomoci a orientace ve strategiích prevence.

Seznámení se způsoby prevence šikanování na školách, metodika vyšetřování a řešení jednotlivých případů v počátečních i v rozvinutých stádiích. (Celkem 16 hodin.)

b) Program proti šikanování jako součást školního vzdělávacího programu

Teorie a metodika vytváření celoškolního specifického programu proti šikanování. Nový styl práce třídního učitele. Minimální program specifické primární prevence v rámci třídních hodin nebo občanské výchovy. Ukázka některých metod. (Celkem 8 hodin.)

c) Supervizní setkání 

Supervize, společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů. Rozbory vlastních zkušeností účastníků s řešením případů šikanování.

Vytváření speciálního programu proti šikanování. (Celkem 8 hodin.)

 

Přihlášku a informace o dalších připravovaných akcích naleznete na webových stránkách ústavu  www.pedf.cuni.cz/uprps

 

Úhradu vzdělávacího programu je možno realizovat pouze převodním příkazem nebo složenkou, kterou obdržíte (s č. účtu) s pozvánkou na vzdělávací akci.

Přihlášky zasílejte do 23. února 2005 listovní nebo elektronickou poštou na adresu:

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1

nebo  iva.machackova@pedf.cuni.cz

 

Program získal osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR a náklady na toto vzdělání mohou být hrazeny z účelově vázaných prostředků na DVPP.

Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy.

 

 

Další informace:

PhDr. Iva Macháčková, tel.: 221 900 538

e-mail: iva.machackova@pedf.cuni.cz