Doplňující referáty ke sborníku z 1. celostátní konference Školní šikanování

Doplňující referáty ke sborníku z 1. celostátní konference Školní šikanování

1. ČANĚK JAKUB: Linka důvěry nechala šikanovaného žáka na holičkách
2. Dr. ZENON GAJDZICA: Postižené dítě s lehkou mentální retardací jako oběť a pachatel šikany v prostředí běžné školy (Polsko)
3. PhDr. BŘETISLAV HOFBAUER, CSc.: O šikaně dětí a mladých lidí mezinárodně,
4. Mgr. BLANKA HOLUBOVÁ: Využitie metódy ŽOS pri prevencii a riešení šikanovania vo vyučovacom procese
5. Mgr. ŠTEFAN CHUDÝ – Mgr. MAREK ČADÍK: Problematika šikanovania v záverečných prácach DPS na UTB v Zlíně
6. MARIE PEMČÁKOVÁ: Šikana mezi žáky na 2. stupni ZŠ
7. HELENA PETRŮJOVÁ: Zpověď oběti šikany a její matky
8. Mgr. MIRIAM PROKEŠOVÁ, Ph.D.: Dítě, škola a agresivita
9. PaedDr. MILUŠE RAŠKOVÁ, Ph.D.: Jak souvisí prevence proti šikanování s primární školou?
10. Mgr. MARIANA SIROTOVÁ: Šikanovanie na školách z pohľadu vysokoškolských študentov (Slovensko)
11. PhDr. JITKA SKOPALOVÁ, Ph.D.: Zamyšlení nad problematikou školního šikanování (názory a postoje SŠ studentů v Uherském Hradišti
12. PaedDr. KATARINA SZÍJJARTOVÁ: Pedagogické diagnostikovanie a prevencia šikanovania (Slovensko)
13. PhDr. EVA ŠMELOVÁ, Ph.D.: Posilování prosociálního chování – součást moderního kurikula mateřské školy
14. MARIE VOLÁKOVÁ, PhDr. JITKA SKOPALOVÁ, PhD.: Pedagog a šikanování mezi dětmi ve školním prostředí