Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat.

Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému.

Pozornost je věnována celému spektru šikanování, zejména však šikanování ve školách a šikanování dětí a mládeže. Šikana ve školním a výchovném prostředí není brána izolovaně, ale v úzké provázanosti na další formy násilí.

V souladu s posláním sdružení je naše činnost zaměřená na následující oblasti:

1. Mapování výskytu šikanování ve školách a osvěta veřejnosti o následcích
    tohoto negativního fenoménu a nutnosti jeho řešení.
2. Monitorování a dokumentování porušování lidských práv v souvislosti se
    šikanováním.
3. Iniciace legislativy, která brání porušování lidských práv obětí šikanování.
4. Poskytování morální a odborné pomoci obětem šikanování, jejich rodičům a
    příbuzným.
5. Realizace preventivních a léčebných programů proti šikanování u dětí a
    mládeže.
6. Vzdělávání dospělých - odborníků, rodičů a dalších zájemců v oblasti
    prevence šikanování.
7. Spolupráce s národními a mezinárodními institucemi v oblasti ochrany osob před
    šikanou.
8. Iniciace, podpora a účast na vytváření systémové - primární, sekundární a
    terciární prevence šikanování dětí a mládeže.

Adresa Společenství proti šikaně:
Dr. Michal Kolář, předseda
Pedagogicko-psychologická poradna SŠt
Zelený pruh 1294/50
147 08 Praha 4
e-mail: michalkolar@volny.cz

Identifikační číslo: 26628341

Kontakt na předsedu výboru Společenství proti šikaně:

Michal Kolář
737 436 120
244 007 006
michalkolar@volny.cz


Stanovy Společenství proti šikaně