Identif. číslo:


ŽÁDOST O ČLENSTVÍ

SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ

Seznámil(a) jsem se se stanovami Společenství proti šikaně, souhlasím s nimi a ze svobodné vůle žádám o přijetí za člena.

Zároveň se zavazuji zaplatit roční členský příspěvek 100.- Kč.Dne: .........................              Podpis: ...................................Adresa:
Pedagogicko-psychologická poradna SOU,OU a U
Zelený pruh 1294/50
147 08 Praha 4


(Pro tisk Vám doporucuji stáhnout ji ve formatu PDF.)