Základní informace o problému školního šikanování můžete najít v následujícím cyklu článků s dr. Michalem Kolářem v časopise Rodina a škola. Téma je zpracováno formou rozhovorů, přičemž články mají logickou návaznost. Samozřejmě lze číst pouze problém, který Vás zajímá.