Prevence šikanování ve školách - modulový kurz

 

Kurz č.:  6-485-06

Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, metodici prevence, výchovní poradci

Lektor:  Dr. Michal Kolář  (etoped a psychoterapeut)

Termín:  9. 5., 23. 5., 13. 6. a 20. 6. 2006 (čtyřdílný kurz, celkem 32 hodin)

Čas:   9.30 – 16. 30 hodin

Místo:  PedF UK, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Hloubětínská 26, Praha 9, (5 minut chůze od stanice Hloubětín -  metro B),

2. patro, učebna č. 217 

Poplatek:   1 700,- Kč (za celý kurz)

 

Výcvikový kurz probíhá komunitní formou a skládá se ze 3 modulů:

a) Základní výcvikový kurz - první pomoc při šikanování

Praktické zvládnutí metod první pomoci a orientace ve strategiích prevence.

Seznámení se způsoby prevence šikanování na školách, metodika vyšetřování a řešení jednotlivých případů v počátečních i v rozvinutých stádiích. (Celkem 16 hodin.)

b) Program proti šikanování jako součást školního vzdělávacího programu

Teorie a metodika vytváření celoškolního specifického programu proti šikanování. Nový styl práce třídního učitele. Minimální program specifické primární prevence v rámci třídních hodin nebo občanské výchovy. Ukázka některých metod. (Celkem 8 hodin.)

c) Supervizní setkání 

Supervize, společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů. Rozbory vlastních zkušeností účastníků s řešením případů šikanování.

Vytváření speciálního programu proti šikanování. (Celkem 8 hodin.)

 

Pozor! – na uvedený kurz navazuje kurz „Šikana – strategie a metody práce se třídou“ (celkem 16 hodin, bude se konat na podzim 2006).

 

Přihlášku a informace o dalších připravovaných akcích naleznete na webových stránkách ústavu  www.pedf.cuni.cz/uprps