Přihláška

k účasti na vzdělávacím programu průběžného dalšího vzdělávání učitelů

(vyplňte, prosím, čitelně)

 

Číslo programu :

 

 

Název programu :

 

 

 

Pracoviště PedF UK,

které program

zajišťuje :

 

Příjmení, jméno a titul

uchazeče :

 

 

Datum narození :

 

 

Adresa pracoviště :

 

 

 

 

Adresa trvalého bydliště

(kontaktní adresa) :

 

 

Telefon :

 

 

E-mail :

 

 

Datum a podpis uchazeče :