ŠIKANOVÁNÍ: Co mohou dělat rodiče?

Co je to šikanování?
Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují druhým.

V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a "testíků" (strkání, nadávání, schovávání věcí...), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí).

Následky šikanování
Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Utrpení dětí je nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou nést po celý svůj život.

Jak dítě zachránit?
Rodičům doporučujeme využít alternativní postup, který reaguje podle toho, jak je konkrétní škola připravena šikanování řešit. Předpokladem, abyste to zvládli, je přečtení literatury pro rodiče /viz bod Co číst/.

V případě nejistoty se můžete obrátit na odborné pracoviště /viz bod Koho kontaktovat/.

Koho kontaktovat
Obrátit se můžete především na pedagogicko - psychologickou poradnu, která má školu na starost. Podle příslušného obvodu ji najdete v telefonním seznamu.

/Od roku 2000 začne postupně rozvíjet činnost poradna Společenství proti šikaně, která bude zaměřena speciálně na pomoc obětem šikanování a jejich rodičům./

Co číst
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, Praha 1997, 2000.
Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001
Napsal dr. Michal Kolář