Kolář,M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál 1997, 2000.

Citace z recenze MUDr. Jany Drtilové, ředitelky Linky bezpečí a krizového centra v Praze:

…Je to velmi statečná knížka. Námětem knihy je odvrácená a zapíraná tvář každodenní zkušenosti dětí a dospívajících ve školách, učňovských zařízeních, dětských domovech i mladých lidí ve vojenské základní službě, nemluvě o dalších prostředích. Autor začal zkoumat odporný obličej šikany před dvaceti lety, v době, kdy šikana byla tabu a ani velmi kriticky myslící lidé si nepřipouštěli možnost, jak rychle se rozrůstá před očima.

Nepřesvědčí-li vás o tragické a epidemické závažnosti tématu výkladové části knihy, snad to dokáží otřesně působící případy z praxe.

Nikdo a nikde není proti šikaně imunní. Šikanu popsalo na základě vlastních zkušeností několik největších spisovatelů minulého i našeho století – vzpomeňte jen na Musilovy Zmatky chovance Tőrlese zachycující poměry panující v kadetce rakousko-uherské armády v Hranicích na Moravě i geniálního Musilova odhadu, že jde o kořeny fašismu. Krásná i méně krásná literatura jsou však jen literaturou, kterou vracíme do knihovny. Kolářova kniha je opakem – je skutečností, která se na nás bude z knihovny trvale dívat, připomínat se, tahat ty vnímavější z nás za rukáv a říkat třeba – jdi se tam znovu podívat, promluv s těmi dětmi, nenech bujet zlo, nenech ublížit slabším a menším.

Každá dětská duše, kterou tato nenápadná knížka pomůže zachránit, by měla být autorovi vděčná, přestože se třeba nikdy nedozví, že někdo takový byl a dal mu dvacet let svého života.