Vzdělávací programy 2004/05

Vzdělávací programy 2003/04

Modulový kurz Prevence šikanování 2005

Přihláška

Modulový kurz Prevence šikanování 2005/06

Modulový kurz Prevence šikanování 2006

Modulový kurz v rámci grantu ESF - Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování - 2006

Modulový kurz v rámci grantu ESF - Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování - 2007