Modulový kurz prevence šikanování ve školách

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství při Pedagogické fakultě UK realizoval na jaře 2004 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modulový kurz prevence šikanování ve školách. Pro velký ohlas nabízíme uvedený kurz i v akademickém roce 2004/05, v časovém období listopad 2004 – únor 2005. Hodinová dotace programu činí 32 hodin (čtyři setkání po 8 hodinách), cílová skupina jsou učitelé ZŠ a SŠ. Cena kurzu: 1 400,-Kč.
Výcvikový kurz probíhá komunitní formou a skládá se ze 3 modulů:
a) Základní výcvikový kurz - první pomoc při šikanování
Praktické zvládnutí metod první pomoci a orientace ve strategiích prevence.
Seznámení se způsoby prevence šikanování na školách, metodika vyšetřování a řešení jednotlivých případů v počátečních i v rozvinutých stádiích. (Celkem 16 hodin.)
b) Program proti šikanování jako součást školního vzdělávacího programu
Teorie a metodika vytváření celoškolního specifického programu proti šikanování. Nový styl práce třídního učitele. Minimální program specifické primární prevence v rámci třídních hodin nebo občanské výchovy. Ukázka některých metod. (Celkem 8 hodin.)
c) Supervizní setkání
Supervize, společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů. Rozbory vlastních zkušeností účastníků s řešením případů šikanování.
Vytváření speciálního programu proti šikanování. (Celkem 8 hodin.)

Výcvikový kurz vede náš přední odborník na uvedenou problematiku dr. Michal Kolář (etoped a psychoterapeut).
Program je akreditován MŠMT, absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy.
Informace:
PhDr. Iva Macháčková, e-mail: iva.machackova@pedf.cuni.cz
www.pedf.cuni.cz/uprps; tel. 221900538