Novinky (aktualizace 5.11.2023)

5.11.2023

Znovuotevřena nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany (2. pololetí 2023 a 1. pololetí 2024)

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – neuspokojivou přípravu odborníků na ochranu žáků a pedagogů před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů. Je to bludný kruh.
Cílem je:
a) Nastartovat systémovou změnu ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany, která je dostupná na internetu.
b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání na požadované úrovni odbornosti.

NABÍDKA PROGRAMŮ VE 2. POLOLETÍ 2023
A V 1. POLOLETÍ 2024


1) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.
(kompetence první úrovně)

Termíny: 7.12., 8.12., 15.12. 2023 a 5.1. 2024
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal KolářMichal Kolář

Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, Supervizní setkání, Školní program proti šikanování, Nezbytná speciální teorie a Sdílení závěrečné práce ve skupině.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková
Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 776 080 184
www.kamv.cz

16.3.2022
Znovuotevřena nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany (1. pololetí 2022)
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – neuspokojivou přípravu odborníků na ochranu žáků a pedagogů před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů. Je to bludný kruh.
Cílem je:
a) Nastartovat systémovou změnu ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany, která je dostupná na internetu.
b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání na požadované úrovni odbornosti.

NABÍDKA PROGRAMŮ V 1. POLOLETÍ 2022

1) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.
(kompetence první úrovně)

Termíny: 5.4., 6.4., 14.4. a 28.4. 2022
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, Supervizní setkání, Školní program proti šikanování, Nezbytná speciální teorie a Sdílení závěrečné práce ve skupině.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková
Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 776 080 184
www.kamv.cz

10.8.2020
Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany (2. pololetí 2020)
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – neuspokojivou přípravu odborníků na ochranu žáků a pedagogů před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů. Je to bludný kruh.
Cílem je:
a) Nastartovat systémovou změnu ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany, která je dostupná na internetu.
b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání na požadované úrovni odbornosti.

NABÍDKA PROGRAMŮ V 2. POLOLETÍ 2020 (aktualizované termíny)

2) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II.
(druhá část, dokončení kurzu – náhradní termíny za zrušené setkání v době nouzového stavu)

Termíny: 3.9. a 4.9. 2020
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Úkolem přípravné první úrovně bylo v rozsahu čtyř dnů co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou. Druhá úroveň poskytuje již základní kvalifikaci – připravenost k řešení všech základních úkolů, které by měla zvládnout škola sama. Je základním kamenem v pětiúrovňovém koncepčním vzdělání odborníků na řešení šikany (2013). Je určena pro největší počet profesionálů a vycházejí z ní další vyšší úrovně kvalifikace určené již pro specialisty.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

1) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.
(kompetence první úrovně)

Termíny: 16.9. a 17.9., 8.10., 29.10. 2020
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, supervizní setkání, školní program proti šikanování a nezbytná speciální teorie, sdílení závěrečné práce ve skupině.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková
Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 776 080 184
www.kamv.cz

14.1.2020
Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany (1. pololetí 2020)
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu odborníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů. Je to bludný kruh.
Cílem je:
a) Nastartovat systémovou změnu ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany, která je dostupná na internetu.
b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání na požadované úrovni odbornosti.

Nabídka programů v 1. pololetí 2020 (aktualizované termíny)

1) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.
(kompetence první úrovně)

Termíny: 7.4., 8.4., 14.4. a 13.5. 2020
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, supervizní setkání, školní program proti šikanování a nezbytná speciální teorie, sdílení závěrečné práce ve skupině.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

2) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II.
(kompetence druhé úrovně)

Termíny: 18.2., 19.2. a 25.3, 26.3. 2020
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Úkolem přípravné první úrovně bylo v rozsahu čtyř dnů co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou. Druhá úroveň poskytuje již základní kvalifikaci – připravenost k řešení všech základních úkolů, které by měla zvládnout škola sama. Je základním kamenem v pětiúrovňovém koncepčním vzdělání odborníků na řešení šikany (2013). Je určena pro největší počet profesionálů a vycházejí z ní další vyšší úrovně kvalifikace určené již pro specialisty.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková
Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 776 080 184
www.kamv.cz


13.9.2019
Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu odborníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů. Je to bludný kruh.
Cílem je:
a) Nastartovat systémovou změnu ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany, která je dostupná na internetu.
b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání na požadované úrovni odbornosti.

Nabídka programů v 2. pololetí 2019 a v 1. pololetí 2020

1) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.

(kompetence první úrovně)

Termíny: 6.11.,7.11. a 11.12.,12.12. 2019
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, supervizní setkání, školní program proti šikanování a nezbytná speciální teorie, sdílení závěrečné práce ve skupině.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

2) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II.
(kompetence druhé úrovně)

Termíny: 29.1., 30.1. a 18.2., 19.2. 2020

Úkolem přípravné první úrovně bylo v rozsahu čtyř dnů co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou. Druhá úroveň poskytuje již základní kvalifikaci – připravenost k řešení všech základních úkolů, které by měla zvládnout škola sama. Je základním kamenem v pětiúrovňovém koncepčním vzdělání odborníků na řešení šikany (2013). Je určena pro největší počet profesionálů a vycházejí z ní další vyšší úrovně kvalifikace určené již pro specialisty.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková
Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 776 080 184
www.kamv.cz


26.2.2019
Nabídka koncepčního a systematického vzdělání pro odborníky na řešení šikany
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu odborníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. V drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe – získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. Dosavadní možnosti vzdělání naprosto znemožňují přípravu specialistů na léčbu šikany a tím pádem i dalších vzdělavatelů. Je to bludný kruh.
Cílem je:
a) Nastartovat systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe postupně zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání (Kolář, 2013, 2014). Podrobněji se lze s problémem seznámit v publikaci Výcvik odborníků v léčbě šikany, která je dostupná na internetu.
b) Umožnit opravdovým zájemcům dostupné kvalitní systematické vzdělání. V počátku to bude minimální ucelené vzdělání. Později budou nabídnuty programy pro další vyšší úrovně.

Nabídka programů v 1. pololetí 2019

1) Odborné řešení školní šikany a kyberšikany I.

(kompetence úplné první úrovně)

Termíny: 16.4., 17.4., 2.5. a 16.5. 2019
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář

Kurz umožňuje získat skutečným zájemcům ucelené minimální vzdělání v dané problematice. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: První pomoc při šikanování, supervizní setkání, školní program proti šikanování a nezbytná speciální teorie, sdílení závěrečné práce ve skupině.

Metodická podpora: kniha „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011).

Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková
Mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
Tel.: +420 776 080 184
www.kamv.cz

2) Kurz Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II.
(kompetence úplné druhé úrovně)

Termíny: Kurz je v přípravě. Přijímají se předběžné přihlášky.

Kurz je rozšířením problematiky kurzu Řešení školní šikany a kyberšikany I.
Úkolem přípravné úrovně bylo v rozsahu čtyř dnů (32 hod.) co nejúčinněji připravit absolventy zejména pro řešení neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.
Druhá úroveň poskytuje již základní kvalifikaci – připravenost k řešení všech základních úkolů, které by měla zvládnout škola sama. Je základním kamenem v pětiúrovňovém koncepčním vzdělání odborníků na řešení šikany (2013). Je určena pro největší počet profesionálů a vycházejí z ní další vyšší úrovně kvalifikace.


23.3.2018
NABÍDKA KONCEPČNÍHO A SYSTEMATICKÉHO VZDĚLÁNÍ PRO ODBORNÍKY NA ŘEŠENÍ ŠIKANY
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků nabízí koncepční vzdělání pro pedagogy a další odborníky na řešení šikany. Jde o nový program, který reaguje na vážný problém – na neuspokojivou přípravu zodpovědných odborníků ochránit žáky a pedagogy před šikanou. Cílem je zavedení koncepčního pětiúrovňového vzdělání, jehož autorem je Dr. Michal Kolář. (Informace naleznete v publikaci: Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013.)

NABÍDKA PROGRAMŮ V ROCE 2018

1) První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

(kompetence - první kvalifikační stupeň první úrovně)
Termín: 4.4. a 5.4. 2018
(další termín ve 2. pololetí 2018)
Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze
Lektor: Dr. Michal Kolář
Možnost rozšíření vzdělání:
Případní zájemci o získání úplné kvalifikace první úrovně se mohou později přihlásit na dvoudenní „nástavbu“ nebo se mohou účastnit druhé části čtyřdenního základního kurzu – Řešení školní šikany a kyberšikany I.

2) Základní kurz – Řešení školní šikany a kyberšikany I
(kompetence úplné první úrovně)
Termín: druhé pololetí 2018

3) Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně
(orientace v metodice účinného řešení)
Termín: druhé pololetí 2018

Podrobnější informace o novém programu vzdělávání odborníků na řešení šikany a kurzech naleznete na webových stránkách Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství (panel Průběžné vzdělávání).
Přihlášky a další informace:
Mgr. Danuše Dvořáková, e-mail: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz,
Tel. +420 604 967 177.

20.9.2017
Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na 32 hodinový bezplatný vzdělávací program Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání. (Podrobnější informace najdete v textu Výcvik odborníků v léčbě šikany, Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013.) Lektorem je Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 5.12., 6.12., 13.12. a 14.12. 2017. Místo: Praha. Přihlášky a další informace: Mgr. Feketeová, e-mail: feketeova@nidv.cz Další informace o kurzu viz.: Pozvánka.
Elektronickou přihlášku a více informací naleznete zde.
Kurz je součástí projektu MŠMT Šikana. Cílem je nastartování systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání, jehož autorem je Michal Kolář.

12.6.2017
Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na 32 hodinový bezplatný vzdělávací program Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání. (Podrobnější informace najdete v textu Výcvik odborníků v léčbě šikany, Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013.) Lektorem je Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 13.9., 14.9., 21.9. a 26.10. 2017. Přihlášky a další informace: Mgr. Feketeová, e-mail: feketeova@nidv.cz Další informace o kurzu viz.: Pozvánka.
Elektronickou přihlášku a více informací naleznete zde.
Kurz je součástí projektu MŠMT Šikana. Cílem je nastartování systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikanování. Prakticky to znamená do praxe zavést koncepční pětiúrovňové vzdělání, jehož autorem je Michal Kolář.

2.11.2016
Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na 32 hodinový pilotní bezplatný vzdělávací program Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně. Cílem kurzu je poskytnutí systematického vzdělání pro zájemce o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání. (Podrobnější informace najdete v textu Výcvik odborníků v léčbě šikany, Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013 .) Kurz reaguje na absenci trvale dostupného systematického vzdělání. V nabídce vzdělávání převažují jednodenní kurzy, které nemohou potřeby praxe – získat nosnou a ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany – naplnit. Lektorem je Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 14., 15., 30.11. a 7.12. 2016. Přihlášky a další informace: Mgr. Feketeová, e-mail: feketeova@nidv.cz Podrobnější informace o kurzu viz.: Pozvánka.
Elektronickou přihlášku a více informací naleznete zde.

10.05.2016
Nabídka nového termínu pro zájemce, kteří nebyli zařazeni (vzhledem k omezenému počtu míst) na květnový kurz Prevence šikanování ve školách (podrobněji viz. informaci níže z 13.1. 2016). Další běh tohoto akreditovaného kurzu se bude konat na PedF UK ještě v červnu. Termíny 1.6., 2.6. a 9.6. 2016. Informace lze získat u Mgr. Barbory Holubové: e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900346, http://www.pedf.cuni.cz/uprps (Průběžné vzdělávání).

13.01.2016
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný třídenní seminář Prevence šikanování ve školách. Cílem semináře je systematičtější vzdělání v oblasti řešení školní šikany a kyberšikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání. (Podrobnější informace najdete v textu Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013.) Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 27.4., 28.4. a 5.5. 2016. Přihlášky a další informace: Mgr. Barbora Holubová, e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900346, http://www.pedf.cuni.cz/uprps (Průběžné vzdělávání). Podrobnější informace o kurzu viz.: Pozvánka.

9.10.2015
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný kurz Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně. Lektor: Dr. Michal Kolář, termín: 26.11. 2015 od 9 do 16,15 hod.
Pozvánka

23.01.2015
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný třídenní seminář Prevence šikanování ve školách. Cílem semináře je systematičtější vzdělání v oblasti řešení školní šikany a kyberšikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání. (Podrobnější informace najdete v textu Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2013.) Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 16. , 17. a 24. dubna 2015. Přihlášky a další informace: Mgr. Barbora Holubová, e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900346, http://www.pedf.cuni.cz/uprps (Průběžné vzdělávání). Podrobnější informace o kurzu viz.: Pozvánka.

21.01.2014
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný třídenní seminář Prevence šikanování ve školách. Cílem semináře je systematičtější vzdělání v oblasti řešení školní šikany a kyberšikany. Absolventi kurzu získají kompetence odborníků první úrovně pětiúrovňového koncepčního vzdělání. (podrobněji viz. Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013.) Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 3.4., 4.4. a 11.4. 2014. Přihlášky a další informace: Mgr. Barbora Holubová, e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900731, http://www.pedf.cuni.cz/uprps (Průběžné vzdělávání).
Podrobnější informace o kurzu viz.: Pozvánka.

01.11.2013
Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ISBN 978-80-904748-2-6.

Vážení a milí čtenáři našeho webu,
v září vyšla průkopnická publikace Výcvik odborníků v léčbě šikany. Můžete se v ní seznámit:
a) s návrhem pětiúrovňového koncepčního vzdělání odborníků pro řešení šikany.
b) se zkušenostmi s komunitním výcvikovým programem pro odborníky na řešení šikanování druhé – základní úrovně.
Jedná se zcela o nové věci a je důležité, aby nezapadly do prachu knihoven a našly úrodnou půdu u odborníků, ale i širší veřejnosti.
Úhelným kamenem pro obrat v boji proti epidemii šikanování ve školách je účinné vzdělání pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Nicméně takové vzdělání zatím neexistuje. Je nutné vyvolat veřejnou diskusi o návrhu koncepčního vzdělávání s MŠMT, zainteresovanými institucemi – zejména vysokými školami, pedagogickými fakultami a odborníky působícími na kterékoliv úrovni prevence školního násilí a šikanování.
Publikaci v elektronické verzi naleznete zde.V případě zájmu nějak pomoci se lze obrátit na autora Dr. Michala Koláře (email: michalkolar@volny.cz).

Dne 2. 7. 2013 byl schválen Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j. MSMT-22294/2013-1. Jeho znění naleznete v sekci LEGISLATIVA v horním panelu.

Milí návštěvníci našich stránek,
zakládáme klub a nabízíme setkání těm z vás, kteří prožíváte nebo jste prožili školní šikanu. Chcete-li se s námi podělit o své zkušenosti s tímto problémem, event. jeho řešením i vzhledem k vaší budoucnosti, která může být takovým traumatem ovlivněna, ozvěte se nám.
Možná svým příběhem, pochopením či podporou pomůžete nejen sobě ale i ostatním vyrovnat se s podobným životním zážitkem.
Bližší informace e-mailem: vladka-k@seznam.cz nebo telefonicky: 606 118 199

03.01.2013
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný třídenní seminář Prevence šikanování ve školách. Cílem semináře je systematičtější vzdělání v oblasti řešení školní šikany a kyberšikany. Absolventi získají základní část přípravy pro odborníky první kvalifikační úrovně. Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 19.4., 20.4. a 26.4. 2013. Přihlášky a další informace: Mgr. Barbora Holubová, e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900731, 224933065, www.pedf.cuni.cz/uprps (sekce „průběžné vzdělávání“).

Na půdě Pražské vysoké školy psychosociálních studií (dále PVŠPS) probíhá od září 2012 průkopnický roční projekt zaměřený na ověření komunitního výcvikového programu pro odborníky na řešení školní šikany a kyberšikany s kvalifikací 2. V rámci volitelného semináře se ho účastní 30 studentů z různých oborů, včetně psychologie a sociální práce. Absolventi kurzu získají osvědčení PVŠPS a OS Společenství proti šikaně.Vedoucími projektu jsou Dr. Michal Kolář a Mgr. Lucie Vacková. Jedním z výstupů projektu budou skripta s názvem Výcvik odborníků v léčbě šikany. Autoři v textu zpracují koncepční - čtyřúrovňový model vzdělávání odborníků na řešení šikany a podělí se o zkušenosti z vysokoškolské přípravy odborníků (prvního kontaktu) pro řešení fenoménu šikany. Publikace může být inspirací pro přípravu tzv. pomáhajících profesí na vysokých školách (pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, sociální práce, adiktologie atd.).

01.01.2012
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný třídenní seminář Prevence šikanování ve školách. Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání jsou 23.3., 24.3. a 30.3. 2012. Přihlášky a další informace: Mgr. Barbora Holubová, e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900731, 224933065, www.pedf.cuni.cz/uprps (sekce „průběžné vzdělávání“).

V nakladatelství Portál vyšla zásadní kniha k tématu šikanování – Nová cesta k léčbě šikany. Předkládáme krátký úryvek z recenze psychiatričky Dr. Jany Drtilové. Celý text naleznete v Psychologii dnes, 17, 2011, č.7-8.

KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha : Portál, 2011. 332 s. ISBN 978-80-7367-871-5.
Michal Kolář završil svou dosavadní mnohaletou teoretickou, praktickou a publikační činnost v diagnostice a léčení školní šikany nejnovější knihou. Její název sám o sobě vypovídá, že autor předkládá odborné veřejnosti i všem zájemcům o tuto disciplínu nové pohledy a přístupy k dané problematice. „Nová cesta k léčbě šikany“ je základní publikací na toto téma…
Nová cesta k léčbě šikany je nastavené zrcadlo této „smrtelné chorobě demokracie“ ale i klíčem k nápravě.
Jana Drtilová

06.01.2011
Pedagogická fakulta UK nabízí akreditovaný modulový kurz Prevence šikanování ve školách. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy. Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání: 1.4., 2.4. a 8.4. 2011. Přihlášky a další informace: Mgr. Barbora Holubová, e-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz, tel. 221900731, 224933065, www.pedf.cuni.cz/uprps (sekce „průběžné vzdělávání“).

16.11.2009
Vážení přátelé, ve spolupráci s pořadateli a nakladatelstvím předkládáme internetovou podobu sborníku z konference Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém, která se konala 19.3. 2009 v Praze. Text naleznete v sekci publikace, kde je již umístěn sborník z 1. celostátní konference Školní šikanování.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný kurz Úvod do první pomoci při šikanování. Lektor: Dr. Michal Kolář, termín: 5.3. 2010 od 9 do 16,30 hod.
Pozvánka  Přihláška

21.3.2009
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí akreditovaný kurz Úvod do první pomoci při šikanování. Lektor: Dr. Michal Kolář, termín: 22.5. 2009 od 9 do 16,30 hod. Informace Přihláška

V Praze se 19.3.2009 uskutečnila celostátní konference "Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém". Uspořádaly ji 3 organizace - Etické fórum ČR, Bílý kruh bezpečí, a Psychologický ústav AV ČR, více informací zde.

Oddělení archivace webu Národní knihovny ČR vybralo webové stránky
www.sikana.org jako kvalitní zdroj, který bude uchován do budoucnosti a stane se součástí českého kulturního dědictví. Info o projektu zde

29.8.2008
Kodex, o.p.s. uskuteční za podpory MČ Praha 1 seminář nazvaný Skrytý svět šikanování, který se bude konat v klubu sboru Církve bratrské na adrese Praha 1, Soukenická 15 ve středu 17.9. od 18:30 hod. Na tento seminář, který vede Dr. Michal Kolář, Vás srdečně zveme.

8.3.2008
Pedagogická fakulta UK nabízí akreditovaný modulový kurz Prevence šikanování ve školách. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy. Lektorem je přední odborník na tuto problematiku Dr. Michal Kolář. Termíny setkání: 3.4., 4.4., 11.4. a 18.4. 2008. Přihlášky a další informace: Dr. Iva Macháčková, e-mail iva.machackova@pedf.cuni.cz, tel. 221900538/727.

26.9.2007
S přáním příjemných podzimních dnů zdravíme žáky, studenty a jejich rodiče.

Jsou-li pro vás nebo pro vaše dítě chvíle strávené ve školním kolektivu obávané, prožíváte-li trápení ze zraňujícího chování některých spolužáků, poradíme vám, jak se bránit a jak pomáhat těm, co se sami bránit neumí.

Najdete nás na internetových adresách: michalkolar@volny.cz.

Pozvánka přichází také do divadla. Ze spolupráce s uměleckým štábem Černého luminiscenčního divadla vznikl užitečný projekt k tématu školní šikany zpracovaný dramatickou formou. Divadelní představení určené školákům I.stupně ZŠ a jejich pedagogům bude mít premiéru 24. října v divadelním sále Muzea policie ČR na Karlově v Praze 2. Od 29. října shlédnou představení o šikaně denně ve dvou časových rovinách stovky žáků se svými učiteli.

Hra je o tom, že šikana není hra, má název " Jeden za všechny všichni za jednoho " a jak připomínají tvůrci projektu, tato hra na výuku - to je první dějství, ve kterém říkáme žákům, že se nemusí bát otevřeně o šikaně mluvit. Druhé dějství už musí odehrát školy...

Nechte se i vy pozvat do této hry. V její druhé části můžete být aktivními spolutvůrci spolu se svými spolužáky i učiteli. V boji proti šikaně na vaší škole jeden za všechny a všichni za jednoho.

6.1.2007
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí v rámci grantu Evropského sociálního fondu učitelům pražských základních a středních škol modulový kurz Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Kurz v rozsahu 50 hodin je zdarma a otevírá se 2. března 2006. Lektorem je dr. Michal Kolář. Podrobnější informace naleznete na panelu VZDĚLÁVÁNÍ.

3.10.2006
Milí mladí přátelé,

čas prázdnin rychle uplynul a se začátkem školního roku si opět - ač neradi - připomínáme závažné téma šikany. Nový příběh, který naleznete v naší rubrice příběhů, je hrůznou zpovědí o dlouhém a nesmírném trápení chlapce, jednoho z vás. Autor ho nazval "Vzpomínky, které nezmizí". Podobné dny úzkosti a beznaděje jste možná zažili nebo zažíváte ve škole také vy nebo vaši kamarádi. Máme pro vás místo setkávání, kam si můžete přijít popovídat nebo se poradit i se svými rodiči a přáteli. Klub - poradna o.s. Společenství proti šikaně se otevírá opět od září každé úterý od 17 do 19 hodin na Praze 2, Balbínově ul. č.6 v prostorách Centra pro zdravotně postižené. Přijďte a nebuďte se svým trápením sami jako chlapec z našeho příběhu !
Zájemci o konzultaci a pomoc ji naleznou rovněž na internetové adrese: michalkolar@volny.cz

9.6.2006
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta nabízí v rámci grantu Evropského sociálního fondu učitelům pražských základních a středních škol modulový kurz Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování. Kurz v rozsahu 50 hodin je zdarma (hrazeno z fondu ESF) a otevírá se 21. září 2006. Lektorem je dr. Michal Kolář. Podrobnější informace naleznete na panelu VZDĚLÁVÁNÍ.

10.4.2006
Pedagogická fakulta UK otevírá 9.5. 2006 pátý běh modulového kurzu Prevence šikanování ve školách. Lektorem je Dr. Michal Kolář.
Pozor! - na uvedený vzdělávací program navazuje kurz "Šikana - strategie a metody práce se třídou" (bude se konat na podzim 2006). Podrobnější informace naleznete na panelu VZDĚLÁVÁNÍ (Prevence šikanování 2006).

15.9.2005
Čtvrtý běh Modulového kurzu prevence šikanování ve školách Pedagogická fakulta UK otevírá 24.11. 2005. Lektorem je Dr. Michal Kolář. Program získal osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR a náklady na toto vzdělávání mohou být hrazeny z účelově vázaných prostředků na DVPP. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy. Podrobnější informace a přihlášku naleznete na panelu VZDĚLÁVÁNÍ (Modulový kurz Prevence šikanování 2005/06).

5.9.2005
Milí přátelé,

setkáváme se opět po prázdninách při hledání cest z labyrintu, jakým je školní šikanování. Snad jednou z nich může být klub - poradna, který se otevírá zase od září každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. v Praze 2, Balbínově ul.6 (nad Českým rozhlasem).
Klub - poradna chce být místem setkávání dětí a rodičů, kteří zažili školní šikanování.
Přijďte si popovídat o tom, co prožíváte u vás ve škole vy nebo vaši kamarádi, kterým byste třeba i rádi pomohli, ale nevíte jak.
Zvu také ty z vás, kteří se setkali se školní šikanou a chtěli by se o své zkušenosti podělit s ostatními.

V září vyjde učební text Michala Koláře "Školní násilí a šikanování".

Anotace
Kolář,M. Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita, 2005.
Publikace se zabývá otázkou, jak zastavit epidemii šikanování ve školách. Poskytuje nové informace o školních programech proti šikanování v ČR a ve světě. Důraz je kladen na Český školní program, jehož výsledky jsou velmi povzbudivé. Zevrubně je zde zpracován významný prvek programu - základní scénář řešení počátečních stádií šikanování, a to v návaznosti na původní českou speciální teorii šikanování. V závěru jsou zodpovězeny základní otázky týkající se právní stránky šikanování.

- šikanování (šikana)
- násilí ve škole
- intervenční programy proti šikanování

9.5.2005
KOLÁŘ,M. (Ed.). Školní šikanování. Praha: Společenství proti šikaně, 2004. ISBN 80-239-2999-1.
(Sborník z 1. celostátní konference v Olomouci 30.3. 2004)
____________________________________________________________________

Na našem miniwebu PUBLIKACE jsme otevřeli internetovou podobu sborníku z první celostátní konference Školní šikanování. Měl by sloužit těm, kteří se k publikaci nemohou dostat. Sborník jsem vydali s laskavou podporou Nadace Eurotel.

5.4.2005
V polovině dubna 2005 vyjde v nakladatelství Portál druhé doplněné vydání knihy Michala Koláře Bolest šikanování.

Knihu lze zakoupit v knihkupectvích Portálu. Lze ji rovněž objednat telefonicky na číslech 283 028 203, 283 028 202.

3.2.2005
Třetí běh Modulového kurzu prevence šikanování ve školách
Na podnět zájemců se otevírá 1.3. 2005 třetí běh Modulového kurzu prevence šikanování ve školách. Program získal osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR a náklady na toto vzdělávání mohou být hrazeny z účelově vázaných prostředků na DVPP. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy. Podrobnější informace a přihlášku naleznete na panelu VZDĚLÁVÁNÍ.

Projekt Občan
Šikana na školách je téma, které si v rámci Projektu Občan vybrali studenti kvarty Gymnázia v Praze 9, Horních Počernicích. O projektu jsme vás informovali loni v září. Studenti jej zpracovávali v loňském školním roce a i letos v něm pokračují. Založili také své internetové stránky www.sikana.aktualne.cz. Tento cenný studentský projekt představili na školní i celostátní prezentaci Projektů v Praze 6.

My vám jej představíme v rozhovoru, který naleznete v rubrice Modrá stuha. Možná povzbudí k zamyšlení ty z vás, kteří nechtějí nečinně přihlížet k trápení šikanovaných dětí, možná se pro některé z vás stane výzvou k podobné myšlence, jak pomoci na vaší škole v boji se šikanou. Každá, třeba i drobná pomoc tomu, komu je ubližováno, je velmi cenná. Podělíte-li se o ni, jako studenti Gymnázia v Horních Počernicích, také s ostatními, bude to k užitku jim i vám.

1.1.2005
Amnesty International v ČR přeložila a vydala závažnou publikaci: "Vytvořme svět bez mučení". Má posloužit zejména učitelům při přípravě hodin výchovy o lidských právech. Účelem materiálu je bezpečnou formou přiblížit dětem, co to je mučení a ukázat jim, že i my můžeme přispět k jeho odstranění. Britští autoři toto téma pojali nezvyklým způsobem, odmítli vidět každodenní šikanování ve škole jako normální věc, z níž ty naše nezbedné děti vyrostou. A upozornili na neoddiskutovatelnou skutečnost, že školní šikanování má k mučení blízko a sdílí s ním mnoho společných znaků.
Celý text publikace naleznete na linku http://www.amnesty.cz/sikana1.pdf
Lze rovněž napsat adresu www.amnesty.cz a dostat se na stránky AI. Zde kliknete na pravém panelu na STOP ŠIKANĚ. Objeví se vám dva materiály:
Výukové materiály pro učitele a vychovatele. Praha: AI ČR, 2004.
Kolář,M. Program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR, 2003.

10.11.2004
12.10.2004
Nepřednesené referáty z první celostátní konference Školní šikanování naleznete na panelu publikace.

11.9.2004
Milí přátelé, vítáme Vás opět po prázdninách na našich stránkách. Na počátku školního roku Vás chceme seznámit s dvěmi zajímavými projekty, jejichž autory jsou sympatizanti našeho občanského sdružení. První je "Projekt Občan" a druhý "Knihovna a šikana".

Projekt Občan

Studenti tercie Gymnázia v Praze 9 - Horních Počernicích si vybrali v rámci projektu Občan téma Školní šikanování na základní škole. Problémem nemoci skupinové demokracie, jak lze tento destruktivní fenomén označit, se zabývali celý minulý školní rok.

Řešitelé pracovali ve čtyřech skupinách. První z nich mapovala výskyt šikanování prostřednictvím dotazníku. Výsledky ukázaly, že více než třetina dětí ZŠ je nebo byla šikanována. Druhá skupina se zaměřila na otázky prevence v problematice šikanování a zjistila, že dospělí většinou nevědí, co to šikana je. Třetí skupina se zabývala řešením šikanování. Odpověď hledala při školních besedách a pomoci ankety. Povzbuzující bylo zjištění, že tři čtvrtiny školáků by chtělo přispět k boji proti šikaně. Čtvrtá skupina vypracovala akční plán ? nabídla prezentaci svého projektu ředitelům a vedení škol.

I když byl projekt oficiálně ukončen, studenti hledají aktivně dál způsob jak pomáhat dětem, kterým je jejich vrstevníky ubližováno. Jednají s našim OS o možnostech peer programu pro děti ze základních škol. Již mají svoji e-mailovou adresu a začali vytvářet své internetové stránky.

Se studenty Gymnázia v Horních Počernicích připravujeme rozhovor.

Knihovna a šikana
    
Jistě vás napadá, co může mít knihovna společného se šikanou, jak se k nám vlastně dostala a co by mohla pro řešení tohoto problému udělat.
     Pracuji jako knihovnice dětského oddělení knihovny Opatov, která je pobočkou Městské knihovny v Praze. I já mám osobní zkušenosti, kdy byla má dcera před několika lety na základní škole šikanována spolužákem. Dalším důvodem byl fakt, že se i zde na půdě knihovny setkáme s dětmi, které tento problém mají a leckdy si s ním neví rady. Proto jsme se s kolegyní Věrou Ryšavou rozhodly tímto jevem zabývat více a napomoci v rámci našich možností a schopností k řešení této citlivé otázky.
     Vzhledem k tomu, že knihovna je místem, kudy denně projde mnoho čtenářů, ať již dětských, dospělých nebo z řad pedagogů, máme tak možnost oslovit právě ty skupiny, kterých se tento fenomén nejvíce dotýká.
     Začátkem května tohoto roku jsme vyrobily nástěnku nebo chcete-li informační panel, ze kterého se mohou děti dozvědět všechny informace, které se týkají šikany. Jak se projevuje, jak se mohou bránit, případně na koho se obrátit o radu nebo o pomoc. Mají možnost si přečíst příběhy, které se opravdu staly nebo se seznámit s tím, jak vidí šikanu žáci jedné pražské školy. Informace jsme čerpaly především z knihy Michala Koláře ? Bolest šikanování. Součástí panelu je seznam vybrané literatury. Děti si tak mohou půjčit a přečíst knihy, ve kterých dětský hrdina řeší problémy ať již se ?ikanou samotnou nebo s jevy, které k ní vedou. V seznamu je uvedena i literatura, která dětem různě radí, např. jak si najít a udržet kamarády apod. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit ankety, ve které jsme dětem položily tři otázky na dané téma. Zároveň jsme vymyslely i anketu pro dospělé čtenáře a oslovily jsme pedagogy z několika škol v blízkém okolí. Anketa byla anonymní. V současné době probíhá její vyhodnocování. Cílem této ankety bylo získat co možná nejvíce informací, jak se naši čtenáři orientují v tomto problému.
     Povedlo se nám také navázat spolupráci s Klubem DIXIE, který je součástí nízkoprahového zařízení KAMÍNEK. Sídlí pár kroků od knihovny. Tam přicházejí děti se svými problémy a často to bývá i šikana, nejen ta dětská.
     Součástí knihovnické práce v dětském oddělení jsou besedy pro základní školy, proto chceme využít i této možnosti a připravit besedu, která by se šikanou zabývala.
     Našim cílem je podpořit ochranu dětí před šikanou. Snažíme se k tomu využít právě toho, co knihovna nabízí nejvíce, a to jsou knihy. Existuje jich velké množství, ať již v beletristické formě nebo naučné, kde se mohou lidé o tomto jevu dozvědět více a za jejich pomoci tento problém řešit. Naše knihovna by ráda fungovala i jako místo, kde lidé najdou potřebné informace či kontakty, spojené se šikanou.
     Jedním z našich přání je navázat spolupráci s odborníky, kteří se šikanou zabývají nebo se ve své práci orientují na problémy dětí, s institucemi, sdruženími, ale i s lidmi, které tento problém oslovuje a zprostředkovat jejich činnost co nejširší veřejnosti.
     Pokud, by se nám do budoucna, povedlo přispět touto činností pro lepší a zdravější svět, ve kterém by žili lidé, kteří mají srdce jež umí naslouchat, bylo by to pro nás největší odměnou.

Václava Rejzková, dětské oddělení, knihovna Opatov

29.6.2004
KOLÁŘ,M. (Ed.). Školní šikanování
Praha: Společenství proti šikaně, 2004. ISBN 80-239-2994-1.
(Sborník z 1. celostátní konference v Olomouci 30.3. 2004)
______________________________________________

V druhé polovině června vyšel sborník Školní šikanování. Jde o unikání publikaci, v níž jsou přehledně uspořádány různé, často zcela nové úhly pohledu na porozumění a řešení destruktivního noménu šikanování ve škole. Tématu šikany se věnuje pozornost:
- z pohledu obětí a rodičů
- z pohledu školy
- z pohledu českých paragrafů
- z pohledu prostředků boje proti šikaně
- z pohledu historie a mezinárodního srovnání
Sborník bude rozeslán nejenom účastníkům konference, ale také katedrám pedagogiky, speciální pedagogiky, odborným knihovnám, MŠMT, KÚ a dalším kompetentním institucím.

V září se chystáme otevřít na našem miniwebu
konference internetovou podobu sborníku. Měl by sloužit těm, kteří se k publikaci nemohou dostat. Zároveň zde zveřejníme kompletní materiál nepřednesených příspěvků. V současnosti je na uvedeném panelu již k dispozici program konference a její závěry.

19.6.2004
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství při Pedagogické fakultě UK bude pro velký ohlas opakovat v akademické roce 2004/05 Modulový kurz prevence šikanování ve školách (podrobněji viz panel Vzdělávání).

10.4.2004
Informace o 1. celostátní konferenci ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ konané 30.3. 2004 v Olomouci

Michal Kolář

?kolní šikanování je velmi starý fenomén. Jistě stejně starý jako škola sama. Pozoruhodné však je, jak jeho existence unikala pozornosti pedagogů i dalších odborníků. Za důsledek naší slepoty lze považovat i skutečnost, že se doposud v ČR nekonala žádná konference týkající se tohoto problému.
Díky vedení pedagogické katedry PdF UP, České pedagogické společnosti v Olomouci a celostátnímu sdružení Společenství proti šikaně se podařilo handicap překonat a 30. 3. uskutečnit 1. celostátní konferenci ŠKOLNÍ ŠIKANOVANÍ.
Zájem byl mimořádný. Aula Pedagogické fakulty UP praskala ve švech. Lidé seděli i na zemi a postávali přede dveřmi. Počet přesahoval 200 účastníků. Atmosféra jednání byla konstruktivní, tvůrčí a otevřená. Odborníky bylo konstatováno, že nelze zavírat oči před tím, že šikanu zažilo 41 procent dětí a 90 procent pedagogů neumí řešit nejjednodušší diagnostickou situaci. Školní šikanování je evidentně závažný celospolečenský problém, který je nutné neodkladně řešit. Dva hlavní úkoly konference: nastartování tradice setkávání a vypracování závěrů, které by měly být systémovými kroky při řešení šikany se podařilo splnit. S doporučeními bude seznámeno MŠMT a další kompetentní instituce. Z příspěvků našich i zahraničních odborníků se připravuje sborník. Jeho vydání je plánováno na začátek června. Směřování a předznamenání konference vystihuje její motto:

Ti, kdo na sobě zkusili, co to je úzkost a tělesná bolest, patří k sobě v celém světě. Váže je tajemné pouto. Všichni znají hrůzu, které může člověk podléhat, a znají i touhu, aby se bolesti zbavili. Kdo byl osvobozen od bolesti, nesmí myslit, že je teď zase volný a že se může klidně vrátit do života jako předtím. Když sám poznal, co je bolest a úzkost, musí pomáhat v boji proti bolesti a úzkosti, pokud lidská moc proti nim něco zmůže, musí jiným přinášet vykoupení, jako byl vykoupen sám.

A. Schweitzer: Lidé v Pralese

?kola bývá často arénou ?silných? a ?slabých?. Vede k tomu rozšířené rigidní tzv. ?žabí? schéma vztahování se jedněch žáků k druhým:
?Je-li můj bližní silnější než já, bojím se ho; je-li slabší, pohrdám jím;
jsme-li stejně silní, uchýlím se ke lsti. Proč bych ho měl poslouchat??
/Dr. Jean de Rougemont, In: Tournier, 1995/
Výsledkem je skrytý svět šikanování ve školách, který je neuvěřitelně rozsáhlý a spletitý.
Nicméně jsem přesvědčen, že děti nemusí být otroky své ?síly? nebo ?slabosti?. Mohou poznat a volit i třetí cestu - vztahovat se k druhým v lásce jako k rovným lidem a být silnými v přiznání své slabosti.
Znám lidi, kteří jsou přirozeně tělesně, psychicky a duchovně silní a přesto nemanipulují se strachem druhých. Naopak svoji vybavenost využívají k obraně slabých. Jak je to možné?
M.Kolář : Český školní program proti šikanování

Celý text (včetně závěrů a doporučení) naleznete v sekci článků: Kolář,M.: Informace o 1. celostátní konferenci ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ konané 30.3. 2004 v Olomouci. Učitelské listy č.9, 2004.
(v tisku)

3.4.2004
ČESKÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

V prosinci 2003 byl ukončen dvouletý projekt MŠMT „Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních“, který odborně vedl Michal Kolář. Výzkumná studie se zabýval ověřováním původního českého speciálního programu proti šikanování na Zdravé škole. Výsledky jsou povzbudivé, dají se srovnat s účinností světoznámého Olweusova intervenčního programu. Čtyři měsíce po zavedení programu klesla celkově šikana na druhém stupni školy průměrně o 42,5 %. Ve třídách, kde pracovali členové užšího realizačního týmu, se snížil výskyt přímého i nepřímého šikanování o padesát až sedmdesátpět procent. (Zlepšení je z hlediska kvalitativního hodnocení zřejmé i u 1. stupně školy. Nicméně kontrolní exaktní měření zde proběhne později.)
K tomu je nutné dodat, že k největšímu efektu dochází po dvou letech fungování programu. Proto chceme šetření účinnosti zopakovat.
Důležité je zjištění, že samotný obecný preventivní program šikanu významně nesnižuje. Cestou k zastavení epidemie šikanování je propojení školního vzdělávacího programu, který rozvíjí příznivé sociální klima, se speciálním programem proti šikaně. Až tato kombinace obecného a speciálního přináší zásadní změnu.
Uvedené výsledky jsou zvláště cenné proto, že přes prokázanou epidemii šikanování na školách doposud neexistuje ověřený program, který by dokázal tomuto zlu čelit.
Jeden z klíčových závěrů: Kdyby všechny základní a střední školy v ČR použily tento speciální program podobným způsobem jako byl použit na experimentální Zdravé škole, počet šikanovaných žáků by se v poměrně krátké době snížil o 255 tisíc obětí.
Zůstává otázka, jak je možné ověřený účinný program co nejlépe využít pro ochranu dětí před šikanováním v českých školách. Konkrétní systémové návrhy jsou rozpracovány v Závěru a doporučeních projektu.
Další informace budou zpracovány formou článků a samostatné publikace. Zkrácenou verzi programu naleznete na webových stránkách MŠMT
(www.msmt.cz , dále klikněte na panel základní školy a do vyhledávače napište slovo šikanování).

Kolář,M. Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT, 2003.

12.2.2004
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na 1. celostátní konferenci ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ, kterou pořádá katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP, pobočka pedagogické společnosti v Olomouci a celostátní sdružení Společenství proti šikaně dne 30.3. 2004 od 10,00 do 16,30 hod. v aule Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5
Program, přihlášku a organizační informace naleznete na panelu KONFERENCE.

Pro starší články (2003, 2002) klikněte zde