Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ISBN 978-80-904748-2-6

PHILIPPOVÁ, L., JANOŠOVÁ P. (Eds.), šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník z konference konané 19. 3. 2009 v Praze, Brno: Tribun EU, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7399-857-8.

Sborník z konference „Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém“ konané 19.3.2009 v Praze.

ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ

KOLÁŘ,M. (Ed.). Školní šikanování. Sborník z 1. celostátní konference, konané 30.3. 2004 na PdF UP v Olomouci. Praha: Společenství proti šikaně, 2004. 72 s. (ISBN 80-239-2999-1)

Program l. celostátní konference Školní šikanování

ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ

Sborník příspěvků z první celostátní konference Školní šikanování
Konané na Pedagogické fakultě UP v Olomouci dne 30.3. 2004

© Texty: jednotliví autoři
Recenzenti:
Prof.PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Doc.. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Editor: Dr. Michal Kolář
Celostátní sdružení Společenství proti šikaně, Praha 2004

Předmluva ke sborníku (Michal Kolář)
/01_předmluva sborníku/

Úvodem k tématu
Proč se doposud nekonala konference pedagogů o problematice školního šikanování ? (Michal Kolář)
/02_michal kolář/

Otevření problému školního šikanování v ČR a ve světě; výňatky z dopisu ředitele Mezinárodní observatoře násilí ve školách profesora Erica Debarbieuxe
(Michal Kolář)
/03_michal kolář2_dopis/

Informace o mezinárodním výzkumném projektu
(Magdalena Kohout) Profesorka filozofie na IUFM (Univerzitní institut pro vzdělávání učitelů) v Bordeaux, kde se podílí hlavně na odborné přípravě speciálních pedagogů
/04_magdalena kohout/

Šikana z pohledu obětí a rodičů

Zaslouží si to - provokuje
(Renáta Ježková)
/05_renata ježková/

Šikana v základní škole z pohledu rodičovské veřejnosti
(Emilie Petříková)
/06_emilie petřikova/

Šikana z pohledu školy

„Šikana“ z pohledu ředitele ZŠ v Klánovicích
(Michal Černý)
/07_michal černý/

Šikana z pohledu českých paragrafů

Policie a šikanování
(Marta Vlachová)
/08_marta vlachová/

Některé „nové“ právní aspekty tzv. šikany
(Jan Michalík)
/08_marta vlachová/

Prostředky boje proti šikaně

Zkušenosti kateder pedagogiky PdF UP v Olomouci a PdF UHK v přípravě studentů na prevenci šikanování
(Antonín Bůžek, Iva Juráčková, Pavel Vacek)
/09_bůžek, juračková, vacek/

Český školní program proti šikanování
(Michal Kolář)
/10_michal kolář_3/

Zkušenosti s péčí Pedagogicko-psychologické poradny Vyškov o oběti šikanování a agresory
(Martina Pospíšilová)
/11_martina pospíšilová/

Zkušenosti SVP Hradec Králové s projektem Bezpečná třída
(Vratislav Holeček a kol. autorů)
/12_vratislav holeček/

Místo a role středisek výchovné péče v prevenci šikanování
(Jan Kaše)
/13_jan kaše/

Proč vzniklo občanské sdružení Společenství proti šikaně
(Vlaďka Kožuriková)
/14_vlaďka kožuriková/

Doplňující referáty, které nezazněly v rámci konference

Šikana jako tabu?
Shrnující zamyšlení nad některými pojmovými bariérami
(Iva Štětovská)
/15_iva štětovská/

Potlačené pocity viny hrají šikaně do karet
(Michal Kolář)
/16_michal kolář 4/

K problematice diagnostiky školního šikanování
(Petr Pražák)
/17_petr pražák/

Geniální omyly profesora Olweuse
(Michal Kolář)
/18_michal kolář 5/

Závěry a doporučení

Závěry a doporučení účastníků konference ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ
(Antonín Bůžek, Miroslav Chráska, Michal Kolář)
/19_závěry a doporučení/

Nepřednesené referáty z 1. celostátní konference o školním šikanování